HoangKhanh99

EURUSD khung 1h

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
xu hướng hiện tại đang là xu hướng giảm
trạng thái giá tích lũy
Dự đoán trong vòng 4h nữa giá sẽ trở về vùng cân bằng, sau đó tiếp tục giảm
Kháng cự 1 ở 1.10068
kháng cự 2 ở 1.10301
hỗ trợ ở 1.09707
Kết luận canh sell ở 1.10068
ở 1.10301