OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang side sideway và khả năng sẽ còn tiếp tục giảm giảmm. Chờ đợi phá trendline để xác nhận

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.