NguyenIval2804

EURUSD

Giá xuống
NguyenIval2804 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD

EURUSD đã giảm một nhịp dài rồi, hôm nay khi xuất hiện nến h1 phá qua 1.15966 thì mình quyết định buy lên một lệnh

sl an toàn 1.15588

SL để tối ưu lợi nhuận 1.15703
Tp 1.16712

RR 2.8

Happy trading !
Bình luận:
giá đi sideway nên mình đã thoát lệnh này nhé mọi người, thị trường còn rất nhiều cơ hội nên không cần phải tiếc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.