haivinhbuh

[Wyckoff & VSA Trading] EURUSD nhịp test sâu

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhịp test sâu vào cuối tuần trước được xem là 1 nhịp Shake out cực mạnh của nhà cái nhằm đánh rớt tất cả nhà đầu tư nhỏ lẻ, sau nhịp test này dự kiến giá sẽ tăng.
Mua vào giá này: 1.1767.
SL 1.1748
TP 3-4rr
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.