chuphuc129

BUY dài hạn EUR.USD

Giá lên
chuphuc129 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng tăng đã được khẳng định trên biểu đồ giá. và trong thời gian này đồng tiền USD đang suy yếu, tạo điều kiện cho đồng EUR tăng trở lại
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.