vanltjs1907036

Chiến lược giao dịch forex trong khung H1-H4

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
• Chuẩn bị đường EMA 20, EMA 50, MACD
1. Xác định xu hướng của H4 và MACD , tìm điểm vào lệnh ở khung H1
a. Xu hướng H4 tăng giá năm trên EMA 20, EMA 50 và đường MACD cắt đường Signal thì cho xu hướng tăng, vào khung H1 tìm kiếm điểm vào lệnh cùng xu hướng H4
b. Xu hướng H4 giảm giá nằm dưới EMA 20, EMA 50 và đường Signal cắt đường MACD thì cho xu hướng giảm, vào khung H1 tìm kiếm điểm vào lệnh cùng xu hướng H4
*Có thể xem thêm khung D1 nếu muốn giữ lệnh lâu khoảng 1 tuần hoặc hơn
*Đạt tỉ lệ 1:2 hoặc 1:3 tùy phong cách mỗi người

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.