cuongdongphu

SHORT EURUSD

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Kênh ngày trạm hỗ trợ
- Kênh M30 tạo trend đẹp theo phương pháp SPT123
- Short EURUSD với RR: 1:2
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
successful!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.