relevantFinanc36755

EUR/USD 17/12/2021 Tiếp tục canh mua vào không sell nha

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại EU đang có dấu hiệu suy yếu và sẽ giảm điều chỉnh sau đó tiếp tục bật lên cao hơn nữa. Chỉ canh mua và không sell. Thời điểm xúc mạnh buy tại vùng giá 1.12570 --> 1.12180