relevantFinanc36755

EUR/USD 17/12/2021 Tiếp tục canh mua vào không sell nha

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại EU đang có dấu hiệu suy yếu và sẽ giảm điều chỉnh sau đó tiếp tục bật lên cao hơn nữa. Chỉ canh mua và không sell. Thời điểm xúc mạnh buy tại vùng giá 1.12570 --> 1.12180
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.