Nobody21

Buy EURUSD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Buy EURUSD trên khung H4 khi nhịp điều chỉnh chạm mốc fibo 61.8.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.