GhostTraderIndexs

EU đang giảm tích trữ tằn trưởng tiếp

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mục tiêu tăng lên 1.13682 trong ngày.
Mọi người theo dõi tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.