LamPhuc

Chiến lược giao dịch EURUSD - SELL

Giá xuống
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
TP và SL ở phía trên mọi người tham khảo!
Bình luận: Giá đang đi đúng xu hướng. Tuyệt vời!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá đã chạm TP !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.