GKFXPrimeVN

EURUSD, tín hiệu đầu tiên cho xu hướng tăng dài

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
USD đang giảm dần do tác động của việc FED hạ lãi suất. Đây chính là nguyên nhân chính lý giải việc EURUSD có thể tăng trưởng dài hạn. Trên biểu đồ có thể nhận ra các đáy của EURUSD đang tăng khá mạnh và đáy sau cao hơn đáy trước, áp lực gia tăng gần vùng giá 1.10760. Chiến lược như hình, anh em tham khảo nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.