LUANNGUYENVIET

EURUSD Short với chiến lược 01.B ( Bounce EMA)

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận định về thị trường và chiến lược của các bạn thì sao ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.