NguyenThang33

Phân tích Eur/Usd - Sử dụng mô hình Vai đầu vai - Xu hướng LONG

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Như chúng ta xem trên biểu đồ, sóng B đã kết thúc và chúng ta thấy sóng C tiếp theo sẽ lên, đây là dấu hiệu của hình thành mô hình Vai Đầu Vai. Vậy chúng ta còn chờ gì mà không LONG??? Nhưng hãy cẩn thận thị trường Bullish đang sắp xảy ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.