haivinhbuh

[Wyckoff & VSA Trading] EURUSD tái tích luỹ

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mặc dù hôm nay là Lễ Phục Sinh nhưng EU vẫn hoàn thành mô hình tái tích luỹ sau đợt tăng mạnh từ đáy. Pha A, B, C đã hoàn thành, hiện tại đang tích lũy pha D chờ bùng nổ.
Mua khi break out 1.1787.
SL 1.1772.
TP 3-4rr.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.