ThomasTrinh

EURUSD Strong BUY D1

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
dành cả thanh xuân buy EU từ vị trí này