GhostTraderIndexs

EU đang trong đà bậc lại

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng trong ngày sẻ lên vùng 1.2854
Mọi người theo dõi và like nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.