NhuBinh

Chiến lược EU 30/10

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Như HÌnh vẽ điểm Full tiền phải theo dõi kỹ trong H1, Tuyệt đối ko đánh lên vì ngược xu hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.