maasung

EUR/USD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
đơn giản hóa để bạn dẽ hiểu
thông tin chỉ mang tính chất tham khảo xin cảm ơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.