OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
D1 bắt đầu 1 xu hướng tăng trung hạn.
trên h4 đang có dấu hiệu chậm lại khi đã chạm vào trend
Đặc biệt hơn đây cũng là đường hỗ trợ cứng cáp mà tất cả chúng ta đều đợi BUY
,trên h1 lại khẳng định cho ta thêm chắc chắn khi đang phân kỳ và đi theo trend nhỏ và chuản bị phá.

NHỚ NHẤT ĐỊNH PHẢI BUY ĐÓ,đừng bỏ lỡ nó.
MN có cùng ý kiến mình k?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.