WindyCloud

Khuyến nghị BUY EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Update: 2 khuyến nghị SELL EURUSD và SELL AUDUSD đều đã chạm vùng giá mục tiêu. AUDUSD rất đẹp nhưng hơi tiếc khi EURUSD còn thiếu tầm hơn chụp pips mới đến vùng giá SELL.
Sau khi chạm vùng giá mục tiêu chốt lời cho lệnh SELL, cặp tiền tệ EURUSD đã xuất hiện tín hiệu bắt đáy, chúng ta có thể canh BUY dần tại vùng giá hiện tại với mục tiêu chốt lời 1.168 tương đương 130 pips, đặt cắt lỗ 40 pips :)
Lưu ý: chỉ giao dịch khối lượng nhỏ cho lệnh BUY này, chúng ta cần một tín hiệu rõ ràng hơn (có thể xuất hiện trên biểu đồ H1 ngày mai) để có thể vào lệnh lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.