VuHungFX

Chờ Mua dự báo khi hình thành mô hình VĐV và sóng Eliot mới

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ mua tại vị trí vùng cầu và vùng hỗ trợ mạnh:Quanh vị trí 1.146x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.