VuHungFX

Chờ Mua dự báo khi hình thành mô hình VĐV và sóng Eliot mới

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ mua tại vị trí vùng cầu và vùng hỗ trợ mạnh:Quanh vị trí 1.146x