NgocHaiPearlie

EURUSD - Xu hướng tăng có thể tiếp tục

Giá lên
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mô hình kỹ thuật cho thấy EURUSD vẫn có thể tăng điều chỉnh tiếp 1 nhịp trước khi đảo chiều giảm trở lại vào tháng sau.
Kỳ vọng tăng lên 1.1266

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.