SuperForex

Điều chỉnh đã hoàn thành

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kể từ bài viết trước, giá của chúng ra được điều chỉnh lên mức kháng cự tiếp theo. Tuy nhiên, tại thời điểm này nó đang cố gắng để đạt được chỗ đứng dưới và cây nến thứ hai dưới mức của chúng tôi chứng minh điều đó.

Các chỉ số kỹ thuật của chúng tôi cũng chỉ ra sự phục hồi của xu hướng giảm. Bây giờ trên biểu đồ 4 giờ, chúng tôi quan sát thấy báo giá vượt qua dải giữa của dải Bollinger và có xu hướng biên giới thấp hơn.

Do đó, chúng tôi giả định rằng giá sẽ được hướng xuống mức kháng cự tiếp theo. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ các vị thế ngắn và tìm kiếm các điểm để thoát gần các ngưỡng hỗ trợ.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.