Tran_Tri_Tai

EUR/USD canh short

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hôm nay, USD ra bản tin Non-farm và bản tin tỷ lệ thất nghiệp.
Khả năng ra tin cặp giá eur/usd sẽ biến động cao.

Xem xét chart eur/usd dự đoán khả năng cao tối nay eur/usd sẽ giảm vùng 1.147xx- 1.148xx.
Vùng 1.147xx- 1.148xx. quá khứ trước là các vùng các seller bán mạnh.
Sell 1.147xx- 1.148xx
Stop 1.1500
TP vùng 1.13800 - 1.13900
tỉ lệ R:R xấp xỉ 1:3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.