xuanhaimmoer

EURUSD - Xu hướng giảm trong dài hạn

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang trong xu hướng giảm dài hạn và nằm vùng gần band trên của kênh giảm song song

Chúng ta cùng chờ giá đi lên thêm 1 đoạn và SHORT ENTRY !

Mục tiêu và 2 vùng như trên hình.

Good luck all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.