OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đang ở trend tăng và đang hồi lại về vùng hỗ trợ mạnh là 1.1079
Vì vậy sang đầu tuần đợi tín hiều nến có thể buy vùng, 1.10650. SL1.10276 TP:1.1843
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.