NguyenThang33

Eur/Usd - Short đầu tuân

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang tiếp cận mức kháng cự đầy tiên tại 1.1365 (horizontal pullback resistance, 61.8% Fibonacci extension , 23.6% Fibonacci retracement ) tại đây, sẽ có xu huownggs giá giảm xuống hướng đến mức hỗ trợ chính của nó tại 1.1186 (horizontal swing low support, 100% Fibonacci extension , 61.8% Fibonacci retracement ).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.