levanlinhepi

17/02 - EURUSD tiếp tục giảm

Giá xuống
PEPPERSTONE:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đã có một con sóng hồi về 50% và phá vỡ đường xu hướng. Vào short được.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.