D-Kimochi

01.08 EURUSD Tháng mới trend mới

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng tăng của EURUSD trên khung H1 là khá rõ ràng. Với cấu trúc đỉnh đáy tăng dần đực hình thành, đồng thời stoch đang cho giá trị lớn hơn 80.

Tuy nhiên vùng cản 1.02508 là một vùng cản rất mạnh cần lưu ý, giá có thể sẽ phản ứng tại đây và đảo chiều đi xuống.

Chúng ta chờ đợi một dấu hiệu tăng giá khi có mức giá phù hợp tại các vùng hỗ trợ phía dưới để đi theo xu hướng.

Vùng hỗ trợ tiềm năng cho những vị thế buy là 1.02098.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.