theha02021982

Kế hoạch giao dịch EU tuần 2 tháng 3/2022 (07/3 - 11/3/2022)

Giá xuống
theha02021982 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mn1: Nến tháng 2 là 1 nến pinbar giảm, đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của tháng 1 tạo thành cặp nến bao trùm giảm.
=> Tiếp tục xu hướng giảm trước đó
W1: Sau giai đoạn đi ngang kiểm tra lại MA20 và MA200 đã giảm trở lại. trong 3 tuần gần đây, biên độ nến giảm mạnh với khối lượng giao dịch đột biết=> Xu hướng giảm mạnh
Chiến lược: Ưu tiên BÁN (trung hạn quanh 1.16)
D1: Giá liên tục giảm với xung lực mạnh (khối lượng gia tăng) phá qua đáy cũ ở mức 1.111 và, giá bám sát dải BB dưới. Hiện tại, giá đã chạm đường dưới của kênh giá giảm từ đỉnh tháng 5/2021 và gần vùng đáy của tháng 4-5/2020. Kỳ vọng có nhịp hồi đề Bán tiếp.
Ở góc độ tâm lý thị trường, theo Daylyfx.com, mặc dù EU đang giảm mạnh nhưng tỷ lệ người mua trong tuần vẫn gia tăng (Net long) tăng 36%, trong khi người bán giảm 21%. Hiện tại, tỷ lệ Net long/ Net short = 71%/29% => Khả năng giảm tiếp vẫn đc duy trì
Tuy nhiên, Theo sóng cấu trúc sóng Elliot, khả năng EU đang ở sóng 5 của sóng giảm từ tháng 5/2021. Do đó, cần thận trọng sự đảo chiều bất ngờ như hồi tháng 3/2020
=> Chiến lược: Ưu tiên BÁN
H4
: Giá đang trong nhịp tăng tốc giảm (water fall). Canh hồi để Bán
1. Sell scalp quanh 1.1033 /1.111
2. Sell swing quanh 1.121
3. Buy chờ thị trường tạo cấu trúc tăng trên H4 hoặc giá tạo 1 vùng đi ngang
LƯU Ý:
* Vào lệnh với khối lượng phù hợp với độ biến động
** Đây là kế hoạch giao dịch của cá nhân, không phải khuyến nghị giao dịch và không chịu trách nhiệm với rủi ro tài chính của bất kỳ ai. Happy trading!


Bình luận:
D1: Nến ngày là nến giảm nhưng có rút chân với khối lượng cao, cho thấy có lực Mua khi giá giảm về vùng Cầu của khung tuần.
H4: Giá đang chững lại và đi vào trong dải BB và có cặp nến bao trùm rút chân khá mạnh
H1: Sau khi mở cửa đã giảm mạnh do các tin tức trong 2 ngày cuối tuần, và đã có nhịp test lại giá mở cửa, hình thành đỉnh mới cao hơn. Khả năng sẽ tạo vùng sideway trước khi có hướng di chuyển tiếp.
Chiến lược giao dịch: Giao dịch sideway
1. Buy scalp quanh 1.083
2. Sell scalp quanh 1.093
Sell quanh 1.103
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.