GKFXPrimeVN

EURUSD lên mạnh trong vài ngày tới

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Anh em tham khảo chiến lược của mình. EURUSD đang trong trend tăng khá rõ. Chốt lời, cắt lỗ mình đều thể hiện rất rõ. Có thể mua tại vùng giá 1.15230 - 1.15290.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.