dinhchien

Cách kiểm soát tâm lý giao dịch bằng quản lý rủi ro, quản lý vốn

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Muốn thực hiện 1 chiến lược giao dịch dài hạn đầy đủ các cơ sở Quản lý: tâm lý - rủi ro - vốn thì cần:
1. Tính được giao động giá ở quá khứ khung giao dịch đang sử dụng.
2. Mức rủi ro ít ảnh hưởng tâm lý giao dịch (6%)
3. Số lần thua liên tiếp của chiến lược.
4. Số vốn giao dịch.
- Vốn tối thiểu: dành cho trader thử nghiệm chiến lược.
- Vốn yêu cầu: dành cho các trader muốn tồn tại với Forex.
- Vốn tối ưu: áp dụng cho trader kiếm thêm thu nhập ngoài: Gửi tiết kiệm 5-8%/năm- Trái phiếu đảm bảo (7-12%/năm) - Chứng khoán dài hạn (10-20%/năm) - Forex: (10-45%/năm)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.