FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Dã chuyển sang chu kỳ tăng.