Jayce1006

EU tuần 1/12/2019 - 6/12/2019 BUY ngắn

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mô tả trên đồ thị