GAMOFX

EU HÌNH THÀNH ĐÀ GIẢM TRUNG HẠN H2-H4

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
lực giảm đã hết khi bulltrap hình thành mạnh mẽ sau 2 lần xác nhận giảm giá và chốt giá dưới 1.138
giá sẽ tiếp tục giảm và cơ hội để tìm những cơ hội bán xuống cho EU.
khuyến nghị tìm những tín hiệu tỷ lệ RR tốt để vào lệnh
#bẫy giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.