TrongngocTrading

EURUSD Đợi Break Tiếp Tục Xu Hướng Tăng

Giá lên
TrongngocTrading Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang trong một vùng tích lũy của con sóng tăng. Hiện xu hướng vẫn tăng trong cả khung D1, H4.
Ggiá phản ứng khả tốt với hỗ trợ 1.095 khi mỗi lần giá giảm lại đều được mua lên và bật lại từ đây.
Khung M30 giá đã phá Trendline con sóng giảm trước đó và đã chuyển sang sóng tăng.
Chiến lược hiện tại là đợi giá Retest về lại hỗ trợ tại 1.097 và BUY lên.
Setup cụ thể như sau.
Buy 1.09720; stoplot 1.09300; tp1 1.1070; tp2 1.11500.
Bình luận:
giá sau khi về vùng Tp đã giật lại 1.099 vào đêm qua.
Tiếp tục Buy lại EU với mục tiêu vùng đỉnh cũ 1.0890 và xa hơn.

Cập Nhật Những Ý Tưởng Giao Dịch Mới Nhất.
🟢Kênh tín hiệu Telegram:
t.me/trongngocinvest
🔴Contact:
t.me/TrongngocTrade
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.