Nthieu

Short EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Short EURUSD giá hiện tại, EURUSD khả năng cao sẽ quay lại vùng 1.111