GameonVentures

EUR/USD - Bán khống trong xu hướng trung hạn

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ các tín hiệu xác nhận để bắt đầu chu kỳ bán khống tương đối dài hạn

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures