GKFXPrimeVN

Nhận định cặp EUR/USD

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Canh Short EUR/USD giá 1.1350 - 1.1400
Mục tiêu 1.1300 - 1.1250

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc để quản trị rủi ro.