VFx-Fund

Short EUR/USD khung H4

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- EUR/USD đang hình thành mô hình VDV tại khung H4
- Về trung hạn EUR/USD đang vẫn nằm trong vùng Sideway
- Tại khung D1 EUR/USD sau khi breakout Trend tăng và vẫn đang trong vùng tích lũy ngang

Happy Trading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.