SonPriceAction

EURUSD critical level to watch

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang ở vùng hỗ trợ trong vài ngày qua. Quan sát kỹ hành động gá tại khu vực này.
1. Nếu giá xuất hiện false break với các nên đuôi dài xuyên qua hỗ trợ hoặc phá xuống dưới sau đó nhanh chóng quay lại==> buy
2. Nếu giá phá xuống dưới và giữ được dưới level này thì sell đợt pullback đầu tiên của sóng xuống đó