SonPriceAction

EURUSD critical level to watch

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang ở vùng hỗ trợ trong vài ngày qua. Quan sát kỹ hành động gá tại khu vực này.
1. Nếu giá xuất hiện false break với các nên đuôi dài xuyên qua hỗ trợ hoặc phá xuống dưới sau đó nhanh chóng quay lại==> buy
2. Nếu giá phá xuống dưới và giữ được dưới level này thì sell đợt pullback đầu tiên của sóng xuống đó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.