GKFXPrimeVN

EURUSD, cơ hội mua đang rõ dần!

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xét về góc độ phân tích kỹ thuật, tam giác hiện tại do EURUSD tạo ra không có nhiều cơ sở đển nói EURUSD sẽ break out đi lên. Tuy nhiên ta có thể thấy, trước tam giác này, có một xu hướng tăng rất mạnh, từ đó có thể dự đoán: xu hướng vẫn còn tiếp tục tăng!. Nhiều khẳng năng trong hôm nay, EURUSD sẽ break out, anh em chú ý thời điểm đó nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.