tatdat9x

Bán EUR/USD H1

Giá xuống
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
USD tăng trong ngắn hạn tạo điều kiện cho EUR/USD giảm về mục tiêu 1.15550

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.