smallturtle

Chờ mua EUR/USD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Biểu đồ H4: Cấu trúc sóng tăng
- Kế hoạch mua
+ Giá chờ mua: 1.13150
+ Giá cắt lỗ: 1.12829
+ Giá chốt lời: 1.15204