ThanhDCOfficial

Kế hoạch giao dịch EURUSD. Chờ bán xuống

Đào tạo
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Như đã mô tả chi tiết ở biểu đồ. Chúng ta thấy rằng EUR đã hình thành mô hình vai đầu vai. Hiện tại giá đang pullback về vùng kháng cự.
Như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ. Hãy chờ bán xuống khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Khi giá đã chạm đến vùng kháng cự
- Giá có dấu hiệu đảo chiều (bằng cách quan sát mô hình nến hình thành tại điểm này)


Các bước đặt lệnh và stoploss:
Bước 1: Khi giá đã thỏa mãn các điều kiện. Tôi xác định khối lượng lệnh vào. Và tôi bắt đầu tính toán các điểm vào lệnh. Cụ thể sang bước 2.
Bước 2: Xác định tỉ lệ Reward:Risk. Tôi thường đặt tỉ lệ này là: 2:1
Bước 3: Xác định stoploss.
Bước 4: Xác định take profit. Tùy thuộc vào stoploss và tỉ lệ R:R của bạn xác định được vị trí đặt take profit.
Bước 5: Kiểm tra lệnh và biểu đồ lần cuối. Rồi tắt máy tính đi làm việc khác.


Lưu ý: Nhận định cá nhân mang tính chủ quan. Đây là nhật ký riêng nên các bạn chỉ tham khảo. Mọi rủi ro tôi không chịu trách nhiệm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.