JaneDoan

EURUSD H1

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell Limit tại 1.136x
SL: 1.1397
TP1: 1.12200
TP2:1.11800
Bình luận:
TP1 hit
Move your SL to your entry and close half size
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.