GKFXPrimeVN

Chien luoc kinh doanh EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Eu có thể phục hồi trong thời gian tới
Canh mua cùng giá 1170-1210

Mục tiêu lên đến 1.1350

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi đầu tư