GKFXPrimeVN

Chien luoc kinh doanh EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Eu có thể phục hồi trong thời gian tới
Canh mua cùng giá 1170-1210

Mục tiêu lên đến 1.1350

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.