yinfire

Tìm hiểu về cách tính Max Daily Loss và Max Loss trên FTMO - P2

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tìm hiểu về cách tính Max Daily Loss và Max Loss trên FTMO - P2: Lệnh Overnight, Swing và Position.

1. Giả sử mình đang có TK Challenge 10k với Max Daily Loss -500 và Max Loss là -1000. Giờ mình sẽ giao dịch cặp EURUSD, setup buy này được thiết lập với SL -15 pips, TP +30 píp, Vol giao dịch 1 lot.

2. Tại thời điểm được note đỏ là sang ngày mới, lúc này được xem là lệnh này chưa TP. Sau đó giá thụt xuống -12,7 pips và thông tin ghi nhận trên hệ thống của FTMO sẽ là:

  • Minimum trading days: 1 (dù qua ngày trade thứ 2, nhưng chưa có lệnh mới được đặt thì chưa được xem là ngày hôm đó chúng ta có trade - bất kể đó là lệnh đóng hay mở lệnh mới)
    Max Daily Loss: -127$
    Max Loss: -82$
    Profit Target: 125$

3. Giải thích cụ thể tại sao 3 thông số Max Daily Loss, Max Loss và Profit Target lại hiển thị như trên:

• Max Daily Loss: -127$. Dù lệnh của bạn đang dương trạng thái, nhưng hệ thống sẽ ghi nhận mức lỗ tối đa của bạn dựa trên "ngày mới", tức là sau khi thời gian của block 24h được reset. Nghĩa là tính từ điểm mình note đỏ trên hình thì tại thời điểm giá thấp nhất trong ngày mới được ghi nhận, giá đã giảm -12,7 pips, tính theo vol lệnh 1lot thì tương đương -127$. Chính vì vậy hệ thống của FTMO sẽ ghi nhận max daily loss mới là -127$. Lưu ý, thông số này sẽ chỉ reset trên system thôi, còn lúc bạn check Account Metrix, hệ thống chỉ show ra "lần bạn đạt giới hạn cao nhất kể từ thời điểm nhận tài khoản". Như vậy là nếu những ngày tiếp theo, mức Max Daily Loss của bạn chỉ tầm -50$ hay - 100$ thì trên account metrix vẫn sẽ chỉ hiển thị -127$.

• Max Loss: -82$. Thông số này vẫn giữ nguyên vì dựa trên balance account ban đầu, ở ngày đầu tiên bạn bị âm 82$ (dựa trên 10k ban đầu), nhưng sang ngày thứ 2 thì tài khoản vẫn dương (dựa trên 10k ban đầu) nên thông số này sẽ luôn hiện thị như vậy cho tới khi trạng thái tài khoản của bạn tụt xuống thấp hơn 9.918$ thì account metrix mới cập nhật.

• Profit Target: 125$. Như quan sát trên biểu đồ, tại thời điểm này giá đang dương 12,5 pips so với entry, nên tại profit được ghi nhận hiện tại sẽ là 125$

PS: Thông thường chỉ số Max Daily Loss là chỉ số dễ khiến mọi người nhầm lẫn nhất, đặc biệt đối với những trader giao dịch lệnh qua đêm, lệnh trung hạn và dài hạn. Vì vậy để đảm bảo được hạn chế việc break rules này, hy vọng bài này có thể phần nào giúp các bạn tránh được việc fail challenge trong quá trình giao dịch tài khoản FTMO.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.