nguyenvanthe

Giao dịch trong ngày cặp tiền EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giao dịch trong ngày cặp tiền EURUSD , ưu tiên kịch bản giảm hôm nay, kỳ vọng về vùng 1,1234x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.